Usługi prawne

Prowadzenie biznesu wiąże się niejednokrotnie z koniecznością zaciągnięcia opinii i pomocy prawnej. Współpracujemy z rzetelnym biurem adwokackim, które czuwa nad bezpieczeństwem prawnych naszych Klientów.

Badanie bilansu

W naszej ofercie znajdą również Państwo usługi w zakresie badania sprawozdań finansowych. Czynności te wykonuje współpracujący z nami Biegły Rewident stosownie do wymogów określonych w krajowym standardzie rewizji finansowej z uwzględnieniem postanowień kodeksu etyki biegłych rewidentów wprowadzonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.