Świadczymy kompleksowe usługi kadrowo-płacowe, m.in. :

 • Doradztwo przy wyborze najkorzystniejszej formy zatrudnienia.
 • Sporządzanie umów o pracę, aneksów, informacji o warunkach zatrudnienia, zaświadczeń pracowniczych.
 • Doradztwo przy rozwiązywaniu umów z pracownikami, w tym również redagowanie porozumień, wypowiedzeń.
 • Sporządzanie świadectw pracy.
 • Sporządzanie list płacy, sporządzanie deklaracji PIT i ZUS - miesięcznych i rocznych.
 • Prowadzenie akt osobowych zgodnie z Kodeksem Pracy.
 • Prowadzenie ewidencji urlopów, zasiłków oraz innych absencji pracowniczych.
 • Sporządzanie dokumentacji PFRON.

Rekrutacja pracowników

Firmę tworzą ludzie, dlatego tak ważny jest dobór pracowników posiadających stosowne kwalifikacje na danym stanowisku.

Dlatego też wśród naszych usług znajdziecie Państwo również usługi z zakresu rekrutacji i selekcji pracowników.

Świadczymy pełen zakres usług w ramach księgowości rachunkowej, finansowej i zarządczej. Rozliczamy firmy o różnych formach i profilach działalności.

Zakres usług obejmuje m.in. :

 • Doradztwo przy wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania.
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości.
 • Prowadzenie rozliczeń ewidencji ryczałtowych.
 • Prowadzenie rozliczeń na zasadach KPiR.
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT.
 • Kontakt z urzędami podatkowymi oraz pomoc podczas kontroli podatkowych.
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych (miesięcznych oraz rocznych).
 • Tworzenie sprawozdań statystycznych GUS.
 • Przygotowywanie dokumentacji i wniosków kredytowych.
 • Tworzenie projektów zakładowych planów kont.
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.
 • Ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także wyposażenia.
 • Doradztwo w zakresie wdrożenia systemu obiegu dokumentów.
 • Doradztwo w zakresie wdrożenia polityki rachunkowości.